Articles més recents


...

El sector asegurador tiene muchos datos, pero!!


02 Jan 2018

La DGSFP, Grupo PSN, Liberty Seguros, AXA, AV Group, Avaya, Conento y Magnolia han participado en la primera edición del Encuentro sobre el Mercado Asegur...

...

El sector asegurador frente a sus retos y oportunidades


09 Jan 2017

La parte más dura de la reciente crisis parece haber pasado y este es un momento propicio para hacer balance. La situación del sector y el entorno general invita a replantear una estrategia diferente a la actual. ¿Las razones? La todavía limitada madurez d...

...

Cómo curar la anemia del Sistema de Pensiones


29 Nov 2016

Se visualiza un horizonte gris del sistema de pensiones español, situación que, si bien ya se veía venir, ha llegado antes de lo previsto, debido a la reciente crisis económica. Puede decirse que el sistema padece de “anemia”, al ser sus recursos insufic...

Relació amb els nostres Clients


Participació significativa dels socis en els projectes

  • 2 socis senior assignats a cada projecte
  • Assistència d’almenys dos socis en totes les reunions clau
  • Participació substancial dels socis i consultors senior en la definició dels continguts del projecte

Enfocament pràctic

  • Limitar la fase de disseny a l’estrictament necessari abans de passar a la fase d’execució
  • Actitud per trobar solucions viables (possible to do approach)
  • Disponibilitat per adaptar les solucions del projecte a les necessitats de cada situació

Relacions a llarg termini i de confiança

  • El lliurament del què realment es necessita, superant les expectatives del client
  • Alineació amb els objectius marcats per la direcció
  • Independència de criteri, d’acord amb un enfocament basat en els fets

PAÏSOS EN ELS QUALS S’HAN DESENVOLUPAT PROJECTES


Les nostres oficines


Madrid

Conde de Peñalver, 17

28006 Madrid

Tel: (+34) 91 565 33 93

Barcelona

Ptge. Font, 12

08013 Barcelona

Tel: (+34) 93 245 36 52