Articles més recents...

L'agenda de l'any 2020: canvis normatius, nous riscos i els reptes que afronta el sector


03 Dec 2019

L'agenda de l'any 2020: canvis normatius, nous riscos i els reptes que afronta el sector. Canvis normatius Si no hi ha nous retards, al gener de 2021 es preveu l'entrada en vigor la normativa IFRS 17, de manera que l'any que ve porta els nous processos d'adaptació a...

...

Tecnologia i Persones van de la mà en la Transformació Digital


18 Nov 2019

Moltes organitzacions, en diferents sectors d'activitat, estan en continu procés d'adaptació per ajustar-se a les noves demandes del mercat. La redefinició de models de negoci no és una novetat, però si es té en compte la rapidesa i magnitud en la qual ara es prod...

...

Després de la seva aliança estratègica amb AV Group, Triple A-Risk Finance desembarca a Espanya


02 Jul 2019

Triple A-Risk Finance ha signat un acord estratègic amb AV Group, per potenciar els seus serveis de consultoria de riscos i actuarial en entitats asseguradores i financeres espanyoles, dins del seu pla d'expansió que està duent a terme a Europa. Frankie Gregorkiewic...

Relació amb els nostres Clients


Participació significativa dels socis en els projectes

  • 2 socis senior assignats a cada projecte
  • Assistència d’almenys dos socis en totes les reunions clau
  • Participació substancial dels socis i consultors senior en la definició dels continguts del projecte

Enfocament pràctic

  • Limitar la fase de disseny a l’estrictament necessari abans de passar a la fase d’execució
  • Actitud per trobar solucions viables (possible to do approach)
  • Disponibilitat per adaptar les solucions del projecte a les necessitats de cada situació

Relacions a llarg termini i de confiança

  • El lliurament del què realment es necessita, superant les expectatives del client
  • Alineació amb els objectius marcats per la direcció
  • Independència de criteri, d’acord amb un enfocament basat en els fets

PAÏSOS EN ELS QUALS S’HAN DESENVOLUPAT PROJECTES


Les nostres oficines


Madrid

Conde de Peñalver, 17

28006 Madrid

Tel: (+34) 91 565 33 93

Barcelona

Ptge. Font, 12

08013 Barcelona

Tel: (+34) 93 245 36 52