L'agenda de l'any 2020: canvis normatius, nous riscos i els reptes que afronta el sector


L'agenda de l'any 2020: canvis normatius, nous riscos i els reptes que afronta el sector.
Canvis normatius
Si no hi ha nous retards, al gener de 2021 es preveu l'entrada en vigor la normativa IFRS 17, de manera que l'any que ve porta els nous processos d'adaptació a noves normatives i requeriments.
En paraules de Xavier Plana, CEO d'AV Group: "l'entrada en vigor d'IFRS17 tindrà un impacte similar al que va tenir el seu dia Solvència II, de manera que les asseguradores han de preparar-se a fons. El repte és elevat tant a nivell conceptual com tecnològic i, malgrat que hi ha diversos graus de preparació pel canvi en el sector, hi ha entitats que corren el risc de quedar-se enrere en l'anàlisi de gaps i enfocament metodològic per dur a terme l'adaptació a la nova normativa".
Així mateix, el 2020 es produirà la propera revisió de Solvència II, que des de la seva entrada en vigor el gener de 2016 ha comportat que les companyies espanyoles hagin adaptat els seus processos a aquesta norma amb major o menor grau d'automatització, en funció de la seva mida i necessitats.
A això se li suma l'entrada en vigor de la Llei de Distribució d'assegurances i reassegurances privades, en què les asseguradores espanyoles han de continuar treballant en l'adaptació a la normativa sobre la base dels esborranys i directives europees.
Els reptes del sector
Paral·lels als canvis normatius, les asseguradores també han d'afrontar grans reptes, que van des del canvi d’hàbits dels clients, amb la utilització generalitzada de canals en línia, tant en la compra com en la declaració de sinistres; passant per l'entrada de noves Insurtech o la consolidació de les existents.
Treballar amb els nous riscos
A aquest còctel s'han d'afegir els riscos emergents. Atacs cibernètics, protecció de dades, danys mediambientals, riscos reputacionals, així com els efectes demogràfics amb l'envelliment de la població i el seu impacte en la longevitat.
Una correcta avaluació i predicció per part de les companyies d'aquests i altres riscos ha de comportar una major inversió en mètriques i tècniques predictives avançades, així com l'adequada optimització i desenvolupament als models actuals.

"En conclusió, aquest entorn provocarà que el proper any sigui crucial per al sector, de manera que la digitalització de processos és una gran oportunitat que tenen les asseguradores per adaptar-se a tots aquests tipus de canvis, ja que requereixen d'un tractament de la informació de la companyia fiable i de qualitat, el que repercutirà els seus comptes de resultats ", finalitza Xavier Plana.Datos del autor


Xavier Plana

Xavier Plana es Chief Executive Officer en AV Group. Ha trabajado durante más de veinte años en el sector financiero, ocupando diversos cargos en comité de dirección. En su última etapa llegó a ser Subdirector General en Caixa Girona, dirigiendo durante ese período las áreas de Estrategia, IT, RRHH y filiales de la entidad. En los últimos años se ha dedicado a la consultoría de negocio, trabajando como Director de Desarrollo de Negocio para la multinacional Towers Watson, donde lideró la iniciativa de M&A en España. Xavier Plana es Economista y Actuario de Seguros por la UB. Posee el Certificado de Analista Financiero y el título de Operador del Mercado de Futuros. Ha impartido clases para las universidades de Barcelona (UB), Tarragona (URV) y Girona (UDG). En la actualidad es Presidente de la Sección Profesional del Colegio de Actuarios de Cataluña a quien representa en la International Actuarial Association y en Actuarial Association of Europe.