Consultoria de Negoci, Actuarial i Risc

Des d’Applied Viability col·laborem amb els nostres clients a partir del diagnòstic de la situació de la seva empresa, detectant necessitats estratègiques de cara a oferir solucions eficaces que abarquen temes relatius a canals de distribució, estratègia, millora de processos interns, etc., tot això tenint en compte els riscos als quals s’afronta l’empresa en un entorn legislatiu canviant, plenament enfocat a la gestió i control de riscos (Solvència II, Basilea III…) i en un mercat competitu en constant evolució.