Consultoria de Negoci

Des d’Applied Viability col·laborem amb els nostres clients a partir del diagnòstic de la situació de la seva empresa, detectant necessitats estratègiques de cara a oferir solucions eficaces que abarquen temes relatius a canals de distribució, estratègia, millora de processos interns, etc., tot això tenint en compte els riscos als quals s’afronta l’empresa en un entorn legislatiu canviant, plenament enfocat a la gestió i control de riscos (Solvència II, Basilea III…) i en un mercat competitu en constant evolució.


 • Elaboració de plans de negoci

Comptem amb un equip de consultors experts que acompanyen en tots els aspectes relacionats amb la definició de l’oferta de la companyia en consonància amb l’estratègia d’ella mateixa, així com en el redisseny de tots els processos existents per optimitzar-los i la revisió de l’oferta i els mecanismes de venda dels diferents canals de distribució.

 • Revisió i redefinició de l’oferta estratègica de productes
 • Acompanyament en el llançament de productes i en tots els aspectes relacionats
 • Implantació de solucions informàtiques per a la gestió de productes
 • Revisió i optimització dels processos operatius
 • Acompanyament en la definició de l’oferta específica en funció del canal de distribució

Som un equip de professionals procedents de diferents sectors, tecnologia, banca i assegurances, amb dilatada experiència, la qual ens serveix per acompanyar les companyies en els seus processos de transformació interna i de gestió de projectes estratègics, formant part de la mateixa.

 • Assessorament i disseny de la política d’inversions
 • Assessorament I disseny de la política d’inversions
 • Seguiment de la política d’inversions
 • Desenvolupament de models de valoració empresarial
 • Models d’anàlisi d’experiència
 • Definició d’indicadors de negoci
 • Valoració i assessorament en processos de fusions i adquisicions
 • Acompanyament en l’elaboració de la Due Diligence