Consultoria de Previsió Social

Applied Viability aposta per la millora en les condicions de jubilació i previsió social a Espanya, ajudant a les empreses en l’optimització dels seus paquets de beneficis socials, buscant els millors avantatges per a treballadors i per a les organitzacions, i ajudant tant en els processos interns de quantificació d’estalvis i despeses presents i futures com també en els processos de comunicació i formació a les persones, tot això en un assessorament integral econòmic/financer, actuarial, regulatori, fiscal i comptable.